Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus - Leveä kuljetus - Tampere, Jämsä, Jyväskylä

Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, liikenteenohjausta tarvitaan turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi.

Erikoiskuljetusten liikenteen ohjaus on luvanvaraista toimintaa.
Liikenteen ohajukseen vaaditaan Trafin luvat: erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja.

Saat kauttamme 1-5 liikenteenohjausyksikköä sekä liikeneenohjaajat, tilanteesta riippuen.

Keski-Suomen Lämpökuvauspalvelulta saat nyt erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset

Liikenteenohjaajaa tarvitaan pysäyttämään ja ohjaamaan muuta liikennettä, kun kuljetus liikkuu liikennesäännöistä poikkeavasti. Liikenteenohjauksesta huolehtii poliisi tai erikoiskuljetusten liikenteen ohjaaja (EKL-ohjaaja). Varoitusauton käyttö määräytyy kuljetuksen mittojen perusteella

Liikenteenohjaajan tehtäviin kuuluu:

 • varmistaa ennen kuljetusta erikoiskuljetuksen laillisuus ja merkitseminen lupaehtojen mukaisesti
 • varmistaa kuljetuksen aikana pysyminen luvassa mainitulla reitillä sekä lupaehtojen noudattaminen
 • varmistaa, että tilapäisesti poistetut liikennemerkit ja liikenteenohjauslaitteet asetetaan välittömästi takaisin paikalleen, kun kuljetus on ne ohittanut
 • ilmoittaa rikkoutuneista liikennemerkeistä, liikenteenohjauslaitteista sekä katkenneista sähkö-, puhelin- tai muista johdoista
 • pitää huolta, ettei erikoiskuljetus haittaa tarpeettomasti muuta liikennettä ja järjestää muulle liikenteelle ohitusmahdollisuus riittävän usein

Turvallisuutta liikenteeseen kaikissa kuljetuksissa!

Ota yhteyttä!

Tarjoamme myös

 • Liikenteenohjaus
  suunnitelmat
 • Väliaikaiset liikenteenohjaukset
 • Tarvittavat liikenteenohjauksessa käytettävät välineet kuten liikennemerkit ja liikennevalot
 • Liikenteenohjausvaunut

Liikenteenohjaajaoikeus, EKL-oikeus, Trafi

 • EKL-koulutus ja hyväksytty loppukoe
 • Vähintään C1-luokan ajo-oikeus
 • Vähintään Tieturva 1 -kortti